WIĘCEJ O NASZEJ FIRMIE

Jesteśmy czołową firmą consultingową na rynku europejskim. Mamy bardzo silną pozycję w branży przemysłu ciężkiego i energetycznego. Naszą misją jest pomoc firmom mającym problemy z wysokimi kosztami i niskimi przychodami. Odnosimy znaczące sukcesy w restrukturyzacji firm w warunkach silnego kryzysu.

Zajmujemy się od 8 lat doradztwem w zakresie zarządzania i organizacji pracy. Innymi słowy skutecznie obniżamy wysoki poziom entropii w firmach naszych klientów! Naszymi klientami są największe korporacje międzynarodowe i największe firmy Polskie. Jesteśmy twórcami VECTOR SALES SYSTEM, którym jesteśmy w stanie podnieść sprzedaż o 30% we wszystkich kanałach dystrybucji B2B, B2C oraz FMCG.

Naszymi Klientami są największe firmy w Europie, a w roku 2010 wykonaliśmy audyt firmy produkcyjnej na terenie republiki chińskiej – Tajwan. Wdrażamy 5S,SCM, KAIZEN, SMED oraz KAN BAN. Zmiany te w firmach wdrażamy za pomocą diagramu Ishikawy. Stworzyliśmy specjalne narzędzia do wdrożenia tego systemu o nazwie VEKTOR PRODUCTIVITY SYSTEM (VPS). Dzięki tym unikatowym narzędziom wdrożyliśmy system 5S w Jastrzębskich Zakładach Remontowych na terenie kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. .

Naszymi klientami są także Kopex S.A, Gwarant S.A, Conbelts S.A, ZAK S.A, Pfleiderer S.A, oraz wiele innych. W roku 2012 wdrożyliśmy nowoczesne narzędzia wspomagające sprzedaż u naszych klientów o nazwie „PROGRAM PATH FINDER”. Narzędzia te umożliwiają natychmiastową poprawę wydajności i wzrost sprzedaży. Wdrożenie tego systemu u jednego z naszych klientów z branży płytek ceramicznych spowodowało wzrost sprzedaży o 35% w ciągu trzech tygodni. Równolegle z tymi pracami wdrożyliśmy nowoczesny system ERP oparty o zasadach VEKTOR SALES SYSTEM w Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej SP. Z.O.O..

W wyniku tego wdrożenia powstał nowoczesny CRM wraz ze wskaźnikowaniem pracy handlowców i recepcjonistów w 20 hotelach w całej Polsce. W wyniku tych prac odnotowaliśmy gwałtowny wzrost sprzedaży datowany od września 2012 roku!

Wdrożony przez nas najnowocześniejszy w Europie VEKTOR SALES SYSTEM klasy ERP został zintegrowany z systemem telefonii internetowej VOIP. Dzięki temu wdrożeniu Nadwiślańska Agencja Turystyczna stała się jedną z najnowocześniejszych jak nie najnowocześniejszą firmą w Europie zarządzającą sprzedażą poprzez systemy ERP. Obecnie prowadzimy prace restrukturyzacyjne w branży medycznej oraz wielu branżach związanych z przemysłem ciężkim.