Więcej o naszej firmie

Jesteśmy czołową firmą consultingową na rynku europejskim. Mamy bardzo silną
pozycję w branży przemysłu ciężkiego i energetycznego. Naszą misją jest pomoc
firmom mającym problemy z wysokimi kosztami i niskimi przychodami. Odnosimy
znaczące sukcesy w restrukturyzacji firm w warunkach silnego kryzysu gospodarczego.

Zajmujemy się od 8 lat doradztwem w zakresie zarządzania i organizacji pracy. Innymi słowy
skutecznie obniżamy wysoki poziom entropii w firmach naszych klientów! Naszymi
klientami są największe korporacje międzynarodowe i największe firmy polskie.
Jesteśmy twórcami VEKTOR SALES SYSTEM, którym jesteśmy w stanie podnieść sprzedaż o 30 %
we wszystkich kanałach dystrybucji B2B, B2C oraz FMCG.

Naszymi klientami są największe firmy w europie a w roku 2010 wykonaliśmy audyt firmy produkcyjnej na terenie republiki
chińskiej tajwan. Wdrażamy 5S, SCM, KAIZEN, SMED oraz KAN BAN. Zmiany te w firmach
wdrażamy za pomocą diagramu ishikawy. stworzyliśmy specjalne narzędzia do wdrożenia
tego systemu o nazwie VEKTOR PRODUCTIVITY SYSTEM (VPS). Dzięki tym unikatowym
narzędziom wdrożyliśmy system 5S w jastrzębskich zakładach remontowych na
terenie kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Naszymi klientami są też Kopex S.A.,
Gwarant S.A., Conbelts S.A., ZAK S.A., Pfleiderer S.A. oraz wiele innych.

W roku 2012 wdrożyliśmy nowoczesne narzędzia wspomagające sprzedaż u naszych klientów
o nazwie „PROGRAM PATH FINDER”. Narzędzia te umożliwiają natychmiastową poprawę wydajności i
wzrost sprzedaży. Wdrożenie tego systemu u jednego z naszych klientów
z branży płytek ceramicznych spowodowało wzrost sprzedaży o 35 % w ciągu trzech tygodni.
Równolegle z tymi pracami wdrożyliśmy nowoczesny system ERP oparty na zasadach VEKTOR SALES SYSTEM w Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej SP . Z O.O. w wyniku tego wdrożenia powstał
nowoczesny CRM wraz ze wskażnikowaniem pracy handlowców i recepcjonistów w 20 hotelach
w całej Polsce. W wyniku tych prac odnotowaliśmy gwałtowny wzrost sprzedaży datowany od
września 2012 roku !
Wdrożony przez nas najnowocześniejszy w Europie VEKTOR SALES SYSTEM klasy ERP został
zintegrowany z systemem telefonii internetowej VOIP. dzięki temu wdrożeniu Nadwiślańska Agencja Turystyczna
stała się jedną z najnowocześniejszych jak nie najnowocześniejszą firmą w Europie zarządzającą sprzedażą
poprzez systemy ERP.
Obecnie prowadzimy prace restrukturyzacyjne w branży medycznej oraz w wielu branżach
związanych z przemysłem ciężkim.

 

 

.